De schaal van Beaufort

Kracht Bft benaming KNMI benaming zeevaart snelheid km/h snelheid m/sec snelheid knopen uitwerking boven land en bij de mens en dier uitwerking boven zee
0 stil windstil 0-1 0-0,2 0-1 rook stijgt recht of bijna recht omhoog, alle vogels in de weer, herfstdraden zweven spiegelglad
1 zwak flauw en stil 1-5 0,3-1,5 1-3 windrichting goed af te leiden uit rookpluimen, veel zwevende vogels, bladluizen vliegen, jonge spinnen zweven aan draden kleine golfjes, geschubd oppervlak
2 zwak flauwe koelte 6-11 1,6-3,3 4-6 wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt, alle vogels en ongewervelde diersoorten actief kleine, korte golven
3 matig lichte koelte 12-19 3,4-5,4 7-10 opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen, luizen en sprinkhanen verplaatsen zich niet meer kleine golven, breken, schuimkopjes
4 matig matige koelte 20-28 5,5-7,9 11-15 papier waait op, haar raakt verward, ideaal voor zeevogels, kevers blijven aan de grond, geen last van muggen meer golven iets langer, veel schuimkoppen
5 vrij krachtig frisse bries 29-38 8,0-10,7 16-21 bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilcontainers waaien om, nachtelijke vogeltrek stopt, alle vliegen aan de grond behalve horzels matige golven, overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim
6 krachtig stijve bries 39-49 10,8-13,8 22-27 problemen met paraplu's en hoeden waaien af, weinig kleine vogelsoorten in de lucht, nachtvlinders en bijen vliegen niet meer grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim
7 hard harde wind 50-61 13,9-17,1 28-33 het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen, kleine vogels zoeken schuilplaats, vlinders en horzels vliegen niet meer golven worden hoger, beginnende schuimstrepen
8 stormachtig stormachtige wind 62-74 17,2-20,7 34-40 twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk, weinig vogels in de lucht, alleen libellen vliegen nog matig hoge golven, schuimstrepen
9 storm storm 75-88 20,8-24,4 41-47 schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog, alle insecten aan de grond hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen
10 zware storm zware storm 89-102 24,5-28,4 48-55 grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, alle vogels blijven aan de grond zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht
11 zeer zware storm/ orkaanachtig zeer zware storm 103-117 28,5-32,6 56-63 grote schade aan bossen extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht
12 orkaan orkaan >117 >32,6 >63 verwoestingen lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer